۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر

          به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه در روز چهارشنبه  6 آذرماه 98 دکتر نیک روش رئیس اداره نظارت بر درمان این معاونت، آقایان رحمتیان مدیر پرستاری دانشگاه و ثمره کارشناس اورژانس بیمارستانها و کارشناسان اداره نظارت بر درمان، اداره مامایی و دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت معاونت درمان از بیمارستان پیامبر اعظم (ص)  بازدید بعمل آوردند .در این بازدید بخشهای اورژانس ،  بخشهای بستری ، زایشگاه و اطاق عمل این بیمارستان مورد بازدید قرار گرفت.

در این بازدید خانم دکتر نصیری از سازمان تامین اجتماعی ، خانم زینلی مدیر پرستاری بیمارستان به همراه سوپروایزر آموزشی و سرپرستاران بخش ها  تیم نظارت را همراهی نموده در پایان با حضور دکتر اشافی ریاست این بیمارستان مشکلات و چالشهای این بخشها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

IMG_9229
IMG_9231
IMG_9237
IMG_9238
IMG_9241
IMG_9243
IMG_9245
IMG_9246
IMG_9247
IMG_9248
IMG_9249