۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه در تاریخ11 آذرماه 98 به همت واحد آموزش مدیریت پرستاری دانشگاه سمینار آموزشی تازه های استریلیزاسیون و نگهداری بهینه از ابزار جراحی  در سالن معاونت درمان برگزار گردید.

در این کلاس آموزشی  سرپرستاران اطاق عمل، مسئولین سی اس آر ، پرستاران کنترل عفونت و مهندسین تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دانشگاهی و بیمارستانهای خصوصی، نظامی و تامین اجتماعی شهر کرمان  حضور داشتند.

شایان ذکر است این سمینار دارای آمتیاز آموزشی کارکنان بود.

IMG_9269
IMG_9270
IMG_9271
IMG_9272
IMG_9273
IMG_9274
IMG_9275
IMG_9280
IMG_9282