۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر
سمینار آموزشی تازه های استریلیزاسیون و نگهداری بهینه از ابزار جراحی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر
سمینار آموزشی تازه های استریلیزاسیون و نگهداری بهینه از ابزار جراحی
سمینار آموزشی تازه های استریلیزاسیون و نگهداری بهینه از ابزار جراحی
دومین کارگاه مهارت آموزی خونریزیهای زایمانی
۱۳۹۸ شنبه ۹ آذر
دومین کارگاه مهارت آموزی خونریزیهای زایمانی
دومین کارگاه مهارت آموزی خونریزیهای زایمانی
برنامه آموزشی بیماریهای حاد تنفسی ( انفولانزا)
۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ آذر
برنامه آموزشی بیماریهای حاد تنفسی ( انفولانزا)
برنامه آموزشی بیماریهای حاد تنفسی ( انفولانزا)
بازدید تیم نظارتی معاونت درمان دانشگاه ازبیمارستان پیامبر اعظم (ص)
۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ آذر
بازدید تیم نظارتی معاونت درمان دانشگاه ازبیمارستان پیامبر اعظم (ص)
بازدید تیم نظارتی معاونت درمان دانشگاه ازبیمارستان پیامبر اعظم (ص)
بازدید مدیر درمان دانشگاه از بیمارستان قائم (عج) بردسیر
۱۳۹۸ دوشنبه ۴ آذر
مدیر درمان دانشگاه، سوم آذر ماه از بیمارستان قائم (عج) و پروژه های در حال ساخت خیرین سلامت شهرستان بردسیر بازدید کرد
بازدید مدیر درمان دانشگاه از بیمارستان قائم (عج) بردسیر
جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص اهمیت پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری
۱۳۹۸ دوشنبه ۴ آذر
جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص اهمیت پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری
جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص اهمیت پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری
بررسی مشکلات و چالشهای نظام پرداخت
۱۳۹۸ دوشنبه ۴ آذر
بررسی مشکلات و چالشهای نظام پرداخت
بررسی مشکلات و چالشهای نظام پرداخت
بازدید تیم نظارتی معاونت درمان دانشگاه ازبیمارستان امام علی (ع) زرند
۱۳۹۸ يکشنبه ۳ آذر
بازدید تیم نظارتی معاونت درمان دانشگاه ازبیمارستان امام علی (ع) زرند
بازدید تیم نظارتی معاونت درمان دانشگاه ازبیمارستان امام علی (ع) زرند
بررسی مشکلات بخش ناباروری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ آبان
بررسی مشکلات بخش ناباروری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
بررسی مشکلات بخش ناباروری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
بررسی علل ریشه ای مشکلات اطاق عمل های مراکز درمانی دانشگاهی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ آبان
بررسی علل ریشه ای مشکلات اطاق عمل های مراکز درمانی دانشگاهی
بررسی علل ریشه ای مشکلات اطاق عمل های مراکز درمانی دانشگاهی