۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

 

 

 

 

دکتر احمد انجم شعاع

مدیر امور آزمایشگاهها - متخصص ژنتیک پزشکی 


تلفن  تماس  :   ۳۱۲۱۵۶۷۴-۰۳۴
     
آدرس   :  بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه شفا - معاونت درمان دانشگاه - اداره امور آزمایشگاهها

 کارشناسان : خانم النا ذوالعلی-خانم ملیحه نژاد محمودی 

    


رسالت امور آزمایشگاه

 


 


تامین، حفظ و ارتقاء سطح کیفیت ارائه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

 

 


 

اهداف


 

 

۱- ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی از طریق فرایند نگری آموزش

 

۲- سهولت دسترسی به خدمات آزمایشگاهی بر آحاد جامعه

 

۳- توسعه فعالیت های آزمایشگاه رفرانس دانشگاه.

 

۴- اداره امورآزمایشگاهها