۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

 

 

 

هادی نامجو

 

مدیر امور اداری

 

آدرس محل کار:بلوار جمهوری اسلامی،چهارراه شفا،معاونت درمان

 

تلفن محل کار:31215663

 


شرح وظایف:


 

نظارت بر انجام امور قراردادها

 

نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی واحد

 

نظارت بر امور حضور و غیاب کارکنان

 

نظارت بر امور ارزشیابی واحدها

 

نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدها

 

تهیه و تنظیم قراردادها و شرکت در مناقصات مربوطه