۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

 

 

دکترمهدی توحیدی 

پزشک عمومی 

​تلفن    : ۳۲۱۱۳۰۱۲-۰۳۴ 

فاکس : ۳۲۱۱۳۱۷۰-۰۳۴

​آدرس : کرمان -بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه شفا – معاونت درمان دانشگاه 

 


شرح وظایف :


 

 بررسی و مطالعه در زمینه نیازهای شبکه های بهداشتی درمانی استان و هماهنگی جهت رفع نیازها ی دیده شده .

 

بررسی وضع موسسات درمانی در سطح استان از نظر نحوه گسترش ،کادر درمانی ، تجهیزات ، آزمایشگاه و سایر خدمات پیرا پزشکی.

 

نظارت وکنترل بر فعالیتهای موسسات درمانی از نظر نحوه و حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغ شده توسط وزارت متبوع .

 

نظارت و رسیدگی به نحوه پذیرش بیماران و ترخیص آنان در موسسات دولتی .

 

دریافت ،ابلاغ ، نظارت و کنترل تعرفه های خدمات پزشکی و پیرا پزشکی به گروههای هدف .

 

نظارت بر امور مربوط به نیروهای پرستاری و مامایی و اورژانس .

 

نظارت بر حسن اجرایی تامین و توزیع نیروی انسا نی مورد نیاز مراکز درمانی دولتی.

 

بررسی و انعقاد قراردادهای خاص درمانی با موسسا ت متقاضی طبق ضوابط و مقررات.