۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند


دکتر فائقه فدایی

متخصص داخلی -رئیس شورای پزشکی دانشگاه 


کارشناس       : خانم مهدوی 

آدرس            : بلوار جمهوری اسلامی - خیابان شفا - بیمارستان شفا - شورای پزشکی 

 شماره تماس  : ۳۱۲۱۷۳۱۳-۰۳۴


درباره شورای پزشکی 

۱-شورای پزشکی کارمندان دولت

وظایف این شوری رسیدگی به پرونده پزشکی متقاضیان از کار افتادگی وباز نشستگی ومرخصی های طویل المدت استعلاجی وتقاضای نقل وانتقالات به علت بیماری که که همه این بیماران باید از طرف ادارات وسازمانهای ونهادهای وابسته به دولت به شورا معرفی گردند ودسته دیگری از بیماران که شورای پزشکی به پرونده آنها رسیدگی می نماید بیماران صعب العلاج می باشد اعضای این شورا شش نفر پزشک متخصص در رشته های داخلی - روانپزشکی - مغز واعصاب- جراحی- زنان وزایمان ویک نفر بعنوان دبیر شورای می باشد ودر صورت لزوم از سایر متخصصین جهت مشاوره استفاده می شود .

گردش کارکرد شورا گواهی پزشکی وتقاضاهای پزشکی که از طرف ادارات وسازمانها به شورا ارسال می شود واز طرف شورا فرد مذکور با کلیه مدارک اعم از بستری یا سرپایی در روز معین به شورا دعوت می شود وبا حضور اعضا پرونده وی بررسی ونتیجه به سازمان مربوطه ارجاع می گردد.

*اهم اقداماتی که در شورای پزشکی انجام می شود :

۱-تائید استعلاجی بالای سه هفته 
۲-تائید از کار افتادگی کارمندان دولت 
۳-تعیین درصد از کار افتادگی
۴-تائید صعب العلاج بودن بیماری
۵-تعیین وتائید داروی مخدر جهت جانبازان
۶-تعیین وتائید داروی مخدر جهت بیماران سرطانی
۷-بررسی وارجاع بیماران به شورای عالی پزشکی جهت اعزام به خارج

 ۲- شورای پزشکی آموزش وپرورش

تعداد اعضا نحوه انتخاب وشرایط ووظایف آنان وپزشک معتمد تعداد اعضا شورای کارکنان آموزش وپرورش مرکب از ۳نفر پزشک خواهد بود داشتن تخصص در این مورد مطرح نمی باشد بدیهی است در سیر پرونده بیماران در صورت لزوم از کار شناسی ونظریات شورای تخصصی وفوق تخصصی استفاده خواهد شد انتخاب اعضا شورا از طرف رئیس شورای پزشکی ویا معاونت درمان  در دانشگاه می باشد شرایط اعضا : پزشک باسابقه در امور عمومی ویا متخصص در مورد پزشک معتمد

تعیین پزشک معتمد کارکنان آموزش وپرورش از وظائف مراکز بهداشتی واحد مربوطه به آموزش وپرورش می باشد که مرخصی های استعلاجی کوتاه مدت را تائید می نمایند ودر صورت لزوم جهت اظهار نظر به شورای عالی معرفی می شود موارد رسیدگی:۱-معاینه واظهار نظر در مورد داوطلبان و قبول شدگان مراکز تربیت معلم جهت آموزش واستخدام۲- اظهار ظر در مورد گواهی پزشکی ۳-اظهار نظر در مورد انتقال کارکنان بدلیل پزشکی ۴-اظهار نظر در مورد تغییر شغل آموزشی به دفتری وبالعکس ۵- اظهار نظر در مورد بازنشستگی۶-اظهار نظر در مورد غیبت دانشجویان تربیت معلم به علت بیماری

 ۳- شورای پزشکی نظام وظیفه

همکاری وزارت بهداشت و آموزش پزشکی با اداره نظام وظیفه در سراسر کشور واز جمله تهران بزرگ مصوب مجلس شورای اسلامی است تعداد اعضا تمام وقت که باید هر روزه با حد نصاب در جلسات نظام وظیفه حضور داشته باشند ۳نفر که از بین پزشکان باتجربه و توسط رئیس شورا ویا معاونت درمان انتخاب می شوند و پس از تائید صلاحیت از طرف فرمانداری شروع بکار خواهند کرد محل این شورا در اداره کل وظیفه عمومی در تهران ودر ادارات وظیفه عمومی در سطح شهرستانها می باشد قابل ذکر است پس از انحلال سازمانهای منطقه ای –بهداشت ودرمان استانها این وظیفه بعهده دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی در سطح استان و شهرستان گذارده شده است ودر تهرا ن بزرگ زیر پوشش شورای عالی پزشکی واداره امور شوراهای پزشکی قرار گرفته است