۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

 

کارشناس مسئول :واحد تغذیه

مژگان خطیبی  

بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه شفا – معاونت درمان

 تلفن تماس : ۳۱۲۱۵۶۴۳ -۰۳۴


 شرح وظایف:


تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و برنامه های ابلاغی وزارت متبوع

 

مشارکت و همکاری با بخش های ذیربط در معاونت درمان دانشگاه ( نظارت و اعتباربخشی امور درمان ، پرستاری و ...)

 

همکاری با واحد تغذیه معاونت بهداشت برای اجرای سند ملی تغذیه در بخش درمان

 

 تعامل برون بخشی و درون بخشی با سازمان ها و ادارات مرتبط با برنامه های تغذیه بالینی

 

همراهی با تیم بازرسی، نظارت و ارزشیابی بیمارستانها و تکمیل سنجه های اعتباربخشی و چک لیست های تغذیه

 

 تعامل نزدیک و همکاری با گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

 هماهنگی با معاونت درمان برای لحاظ نمودن برنامه تغذیه بالینی در برنامه استراتژیک معاونت

 

  نیازسنجی و تلاش برای تامین و توزیع نیروی انسانی تغذیه در مراکز درمانی تابعه دانشگاه

 

 ابلاغ آخرین دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت متبوع به شیوه الزام آور از لحاظ اجرایی به مراکز درمانی تابعه

 

  تشکیل جلسات توجیهی – آموزشی دوره ای برای کارشناسان تغذیه در مراکز درمانی تابعه دانشگاه

 

 انجام بازدید های دوره ای منظم جهت اطمینان از پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه

 

 ارائه بازخورد به بیمارستانها از بازدیدهای انجام شده

 

پیگیری حل مشکلات موجود در پیاده سازی و اجرای دستوالعمل ها ، آیین نامه ها و بخشنامه ها مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه

 

بررسی گزارشات واصله از بخش تغذیه بیمارستانهای تابعه وارسال بازخوردهای دوره ای به آنها

 

مدیریت واجرای برنامه اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستانهای تابعه

 

            ابلاغ، مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه ضوابط بخش تغذیه در بیمارستانهای تابعه
 


  بازدیدها :

بازدید از واحد تغذیه بیمارستانها

 

بازدید از مراکز دیالیز و دیابت بیمارستانها

 

بازدید از دفاتر کارشناسان تغذیه

 

بازدید و پیگیری درخصوص فعالیت واحد تغذیه و چالش های مرتبط در بیمارستانها

 

 

هماهنگی و تعامل با واحدهای نظارت و اعتباربخشی و دفتر تعرفه و معاونت پشتیبانی و بازرسی درخصوص اجرای صحیح آئین نامه تاسیس دفاتر مشاوره تغذیه، سنجه های اعتباربخشی و قراردادهای طبخ و توزیع

 


 

 

برنامه های آموزشی :

 

همکاری با استانداری در برگزاری دوره های آنلاین آموزش تغذیه

 

همکاری با معاونت آموزشی در برگزاری دوره های مجازی آموزش تغذیه

   


 

 جلسات :

 

تشکیل جلسات بررسی مشکلات وضعیت تغذیه بیمارستانها با معاونت پشتیبانی و بازرسی و اعتباربخشی

 


 

برنامه های مدون :


 

تهیه فرم خدمات تغذیه ای بالینی وارسال به تمامی بیمارستانها

 

 تهیه و تنظیم شرح وظایف کارشناس تغذیه وارسال آن به تمام بیمارستانها ی تابعه تعیین جایگاه تغذیه در بیمارستانها

 

 برنامه های اموزش مداوم جهت کارشناسان تغذیه(۱).

 

رژیم درمانی در بیماریهای کلیه  Renal regiment.pdf

 

راهنماي وزن گيري دوران بارداری

 

تعیین نقاط بحران و کنترل آن  

Hazard Analysis Control Critical point

 

 دوازده گام     HACCP.ppt

 

فایلهای الکترونیکی آموزشی تغذیه ( ارسال از وزارت بهداشت و درمان) ​Nutrition.zip

 

فرم هاي ويرايش شده غربالگري ارزيابي تغذيه/Images/UserFiles/2880/file/p628%20(1).zip

 

 
 
 
 
فرمهای نهایی تغذیه برای بیماران بستری       کلیک کنید
 
 
سمینار ایمنی غذا - اردیبهشت ۹۴                کلیک کنید
 

آشنایی با صنایع غذای (سمینار تغذیه سالم )   کلیک کنید
 
 
سوختگی                                              کلیک کنید
 
 
تغذیه در بیماران کلیوی                            کلیک کنید
 
کارگاه ICU  دکترصفریان                            
 
 
 
سمینار مدیریت خدمات غذایی  (ایمنی غذا مهندس میری )    کلیک کنید
 
تغذیه در دیابت                                   کلیک کنید