۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند

 

 

خانم زینب نقیبی 

 کارشناس مددکاری 

آدرس :   بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه شفا – معاونت درمان دانشگاه   - واحد مددکاری 

 
تلفن   :  ۳۱۲۱۵۶۶۰ -۰۳۴


شرح وظایف  مددکار مراکز درمانی:
تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه فعالیت های امور مددکاری در راستای برنامه های وزارت متبوع و سیاست های استراتژیک دانشگاه


ابلاغ دستورالعمل ها ، آیین نامه و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت بهداشت به واحدهای مرتبط سرپایی و بستری و اجرای آن ها


نیازسنجی آموزشی و توانمندسازی مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها و دفاتر مددکاری تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع و معاونت توسعه دانشگاه


مشارکت با تیم نظارت و اعتباربخشی بیمارستان ها و تکمیل سنجه ها و چک لیست مددکاری و ارائه بازخورد متناسب


پایش و نظارت بر امور مددکاری ، فعالیت مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها و دفاتر مددکاری


تعامل با انجمن های حمایتی در راستای تامین تسهیلات درمانی بیماران نیازمند


گزارش عملکرد سه ماهه اداره ستادی و جمع بندی عملکرد مراکز و ارسال به وزات خانه


نیازسنجی ، برآورد ، تامین و توزیع نیروی انسانی موردنیاز مددکاری در مراکز تحت پوشش دانشگاه


همکاری در تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی مرتبط 

 

شرح وظایف مددکار معاونت درمان:

 

شرح وظایف رشته شغلی مددکار بهداشتی و درمانی.pdf

فرآیندهای واحد مددکاری

فلوچارت بیماران آسیب دیده اجتماعی.docx

فلوچارت شناسایی بیماران نیازمند.docx

فلوچارت فرآیند سندروم پرهیز نوزادی.docx