۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

 

 

دکتر علی جان آژ

پزشک عمومی - رئیس  اعتبار بخشی بیمارستانها

کارشناسان : آقای عبداله پور-خانم پورملاجمال-خانم خلیل زاده

آدرس         : بلوار جمهوری اسلامی - چهار را شفا - معاونت درمان دانشگاه - اداره اعتبار بخشی

تلفن تماس  :۳۱۲۱۵۶۵۹-۰۳۴

 


شرح وظايف :


 

- تدوبن برنامه عملياتي ساليانه جهت اداره اعتبار بخشي

 

-ارتباط مستمر با اداره اعتبار بخشی وزارت متبوع و پیگیری امور مربوطه

 

-ارتباط مستمر با بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه و انجام بازدیدهای موردی

 

-پيگيری آموزش مداوم كارشناسان اعتبار بخشي جهت اطلاع از آخرین استانداردهاوآئین نامه های موجود

 

-نظارت بر عملكرد كارشناسان اعتبار بخشي در راستاي ارزيابي بيمارستانها

 

-برنامه ريزي جهت زمان بندي اعتبار بخشي بيمارستانها باهماهنگي وزارت متبوع واعلام به بيمارستانهاي تحت پوشش

 

-هماهنگي با سایردانشگاههاي علوم پزشكي درراستاي حضور ارزيابان  جهت انجام اعتبار بخشي زیر نظر وزارت متبوع

 

-هماهنگي با حوزه هاي مختلف دانشگاه بمنظور مشاركت جهت انجام  اعتبار بخشي مناسب

 

-هماهنگي با كارشناسان سازمانهاي بيمه گراستان درراستاي اعتبار بخشي

 

-انجام  بازدیدهای ادواری ا عتبار بخشي  کليه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه و ارسال نتایج به وزارت متبوع

 

-اعزام ارزياب  اعتبار بخشي به ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور زیر نظر وزارت متبوع

 

-نظارت برآموزش استانداردهاي اعتبار بخشي در مراكز درماني واجراي مستمر آن

 

-پیگیری و ارسال گواهينامه اعتبار بخشی موسسات درماني به مراكز ذيربط

 

-پیگیری و اجرای دستورات و امور محوله از سوی مقام مافوق

 

فایل ها