۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر

 

 

 

 

 

دکتر نسرین دخت سدیر  -  رئیس اداره سوء مصرف مواد

کارشناسان : آقای سلجوقی - خانم جعفری - خانم بنی اسد

آدرس :   بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه شفا – معاونت درمان دانشگاه   - اداره سوء مصرف مواد

تلفن  :  ۳۱۲۱۵۷۷۹ -۰۳۴

 


دیر زمانی است که جوامع مختلف دست به گریبان معضل دامن گستر اعتیاد دارند و حسب مورد و زمان خاص راهکاری برای مقابله یا  درمان ان ارائه نموده اند. هر چند این مختصر فراخنای عرصه ای بدین وسعت را در بر نمی گیرد

 

اما همین بس که این بیماری هماکنون بیش از دو میلیون نفر از کارآمدترین قشر جامعه را آلوده است و قطعا" درمان جایگزین با داروهای آگونیست نقش اساسی در احیاء این افراد و باز گرداندن ایشان به چرخه اقتصاد جامعه دارد و

 

از طرفی به علت تغییر طریق مصرف مواد افیونی از پر خطر به کم خطر نقش مهمی در کاهش انتقال بیماریهای مهلکی نظیر هپاتیت و ایدز دارد.در همین راستا وزارت متبوع با همکاری سایر ارگانهای زیربط بر آن شد تا با توسعه

 

مراکز درمان سوء مصرف مواد گامی در جهت احیاء مددجویان و بازگرداندن آنان به چرخه اقتصاد جامعه و از طرفی کاهش روش های پرخطر مصرف مواد افیونی و بالطبع کاهش بروز بیماریهایی نظیر هپاتیت B و AIDS  بردارد .

 


شرح وظایف :

 


 

تدوین برنامه عملیاتی جهت اجراوارایه گزارش عملکرد

بازرسي و نظارت بر مراكز درمان سوء مصرف مواد دولتي و خصوصي

مدیریت مراکزدولتی

ارایه گزارش بازدید به مافوق

صدور اخطاريه و معرفي متخلفين به مراجع ذيربط

ارسال بازخوردبازدیدبه مرکزمربوطه جهت اطلاع ،اقدام وپیگیری درخصوص رفع مشکلات ونواقص

بررسی درخواست دارویی مراکز ومطابقت با آمار جهت صدورحواله دارویی

دریافت اطلاعات آماري مراکز و ورود آ مار در پورتال وزارتخانه

تحلیل و آناليز  اطلاعات آماری مراكز

بررسی درخواست ها، شکایات وتخلفات مراکز وطرح درکمیسیون ماده ۳۹آیین نامه جهت اقدام وپیگیری لازم

برگزاری كميسيون و جلسه های مربوطه و پيگيري مصوبات

هماهنگی با کمیسیون ماده ۲۰ در خصوص تأسیس مراکز جدید

آموزش توجيهي برای مراكز تازه تأسيس

برگزاری دوره های آموزشی جهت کارشناسان تیم نظارت شهرستان ها

هماهنگی درخصوص برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمندسازی تیم درمان مراکز

شرکت درسمینارهاو دوره های آموزشی استانی وکشوری مرتبط

ابلاغ دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و ساير مکاتبات و امور از طرف وزارتخانه به مراکز درمان سوءمصرف مواد

مدیریت سامانه کشوری سوءمصرف مواد

تهیه اخبار و سایر اطلاعات جهت به روز رسانی پورتال اداره

مدیریت  وبه روز رسانی مجوزومستندات پرونده مراکز

بررسی و تهیه گزارشات  کارشناسی  در برنامه پیشگیری ودرمان سوء مصرف مواد جهت  ارائه به  شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

همکاری دراجرای درمان وکاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶

ارجاع معتادان نیازمند وپرخطر به مراکزگذری ودولتی جهت دریافت خدمات درمانی وکاهش آسیب

 

قابل توجه مراکز سوء مصرف :

لازم است در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده که در قالب یک فایل اکسل قابل دانلود است اقدام نمائید . کلیک کنید
                                                                                                            
*تعرفه موقت درمان سوءمصرف مواد در سال ۱۳۹۲                                         کلیک کنید

بخشنامه ها  و دستورالعملها :

*الزامات درمان وابستگی به مواد محرک در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب      کلیک کنید

*بخشنامه ها                                                                                                 کلیک کنید

*نامه لزوم گذراندن  دوره آموزشی برای روانشناسان مراکز سوء مصرف مواد                       کلیک کنید

*نامه شماره ۲۰۱۸/۹۲ مورخ ۰۲/۰۲/۹۲ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور   کلیک کنید


* قابل توجه مراکز درمان سوء مصرف مواد :

                                                                                 -  فرم آمار سه ماه  فصلی (مهر ،آبان ، آذر) ۱۳۹۴
                                                                                 -راهنمای تکمیل فرم


* قابل توجه مراکز درمان سوء مصرف مواد :

 

آخرین ویرایش فرم گزارش سه ماهه (فصلی)خدمات درمان درمراکز در سال ۱۳۹۵                  کلیک کنید


* دستور العمل برخورد با بیمار مبتلا به مسمومیت با سرب               کلیک کنید


* پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون                کلیک کنید

* چک لیست نظارت برمراکز  MMT                                      کلیک کنید

*کلیه مراکز موظفند  آمارسه ماهه سال ۹۵ را درفرم اکسل(شیت۱ اطلاعات مرکز وشیت ۲خدمات درمان  بیماران ) را وارد
   نموده ودرتیرماه به اداره سؤمصرف ارائه دهند.

* آئین نامه اجرایی و دستورالعمل های تاسیس ، مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز  درمان و کاهش آسیب معتادان         کلیک کنید

*  قابل توجه مراکز   MMT  : لطفا فایل اکسل پیوست را بر اساس راهنما ی  ضمیمه تکمیل و تا تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ به آدرس ر  ذکر شده در دستورالعمل ایمیل نمایید .                کلیک کنید

* قابل توجه مراکز درمان سؤمصرف مواد  : حسب دستور وزارت متبوع (مکاتبات پیوست)کلیه مراکز ملزم به اجرای فازدوم سامانه آیداتیس و ثبت بیماران وفراینددرمان درسایت مذکور می باشند      مکاتبات پیوست  کلیک کنید

سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمان سوء مصرف مواد ایران(آیداتیس)     کلیک کنید

اطلاعات نیروی انسانی مرکز درمان سوءمصرف مواد                       کلیک کنید