۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

 

 

 

 

کارشناس مسئول واحد پیوند اعضا:محمدرضامیرزائی

کارشناسان:مجید گیلانی،ایمان نقوی

 

 


وظایف پیوند اعضا و کارشناسی ارتقا و استاندارد سازی فضاهای فیزیکی:


 

اطلاع از بیماران مرگ مغزی از طریق ارتباط تلفنی و حضوری

 

اخذ رضایت از بیماران مرگ مغزی

 

تایید مرگ مغزی و هماهنگی جهت انجام نوار مغزی و تایید توسط تیم پزشکی تایید کننده

 

کمک به نگداری بیمار در بخش مراقبتهای ویژه تا زمان برداشت عضو

 

برداشت و پیوند عضو یا انتقال برداشت شده به مراکز اعلام شده از واحد تخصصی اهدا وزارتخانه

 

تحلیل و قدردانی از خانواده های اهدا عضو

 

ارتقا رضایتمندی گیرندگان خدمت

 

ارتقا جذب و توزیع اعتبارات براساس اولیوت ها مشکلات

 

ارتقا سطح دانش و مهارت عمومی و پرسنلی و پزشکی با بیماران پیوند اعضا

 

پایش و سنجش مستمر بیمارستانهای تحت پوشش

 

حصول اطمینان 100%تامین تجهیزات مصرفی و داروئی و سرمایه ای مورد نیاز بیماران پیوند(براساس نقطه سفارش و ذخیره احتیاطی)

 

تشکیل شورای بیماران پیوند طبق دستورالعمل های موجود و حداقل فصلی درمعاونت درمان

 

افزایش آموزشهای گروه هدف در بیمارستنهای تحت پوشش

 

ارتقا کلینیک هتلینگ درمراکز تحت پوشش 

 

ارتقا رضایتمندی گیرندگان خدمت