۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

 

 کارشناس مسئول کنترل عفونت و ایمنی بیمار 

دکتر پژمان غضنفری 

پزشک عمومی 

آدرس :   بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه شفا – معاونت درمان دانشگاه   - اداره کنترل عفونت و ایمنی بیمار

تلفن:31215644-034

 


شرح وظایف:به منظور ساماندهی و منطقی نمودن روندکنترل عفونتهای بیمارستانی و ایمنی بیمار این واحد با بهره گیری از توان علمی اعضاء خبره هیات علمی دانشگاه، کمیته عالی کنترل عفونت رئیس دانشگاه از شهریورماه سال ۹۳ تشکیل گردید.

 

شامل سه زیر مجموعه :

کمیته تجویز منطقی آنتی بیوتیک

 کمیته نظارت بر اطاقهای عمل

 کمیته سیاستگذاری icu

 

با محوریت معاونت درمان با برگزاری جلسات هم اندیشی اقدام به :

 

 تهیه چک لیست نظارتی

انجام بازدیدهای دوره ای

 بررسی پرونده های بیمارستانها

 تسریع برنامه به کلیه بیمارستانها ی دانشگاهی و غیر دانشگاهی

 شرکت هدفمند در سمینارهای مربوطه

 تدوین مجله آئین نامه های کنترل عفونت

 انجام ممیزی بیمارستانها

 تاکید بر اخلاق حرفه 

 انتظار می رود با تکمیل تدوین اهداف فوق با حمایت های سازمانی گام موثری جهت ارتقاء ایمنی بیمار و نظام کنترل عفونت بیمارستانها برداشته شود.