۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

 

 

 

مدیر یت دفتر ارزیابی فناوری،تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

 

دکتر مهدیه دلیلی

 

آدرس :  کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه شفا – معاونت درمان دانشگاه 

 

تلفن:03431215620

 


این مجموعه تکالیف خود را 5 گروه تخصصی ذیل دنبال می کند. اجرای سیاست های بالینی و راهنماهای طبابت بالینی و استانداردهای ملی

 

 اجرای تعرفه ها ، کتاب ارزش نسبی، نظام پرداخت و مدیریت منابع درمان با هدف اجرای سیاست گذاری های تعرفه خدمات سلامت و اقدامات فنی در حیطه بازتوزیع درآمد اختصاصی و پرداخت مبتنی بر عملکرد

 

 هماهنگی با سازمانهای بیمه گر و مدیریت اقتصاد درمان با هدف حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه های سلامت و تعامل با سازمانهای بیمه گر پایه و شرکت های بیمه گر تکمیلی

 

 ارزیابی فناوری های سلامت با هدف تامین منابع و پایش و ارائه بازخورد در خصوص نحوه استقرار ارزیابی فناوری سلامت

 

و ارائه گزارشات مرتبط با اثربخشی و هزینه اثربخشی و مدیریت داده های ثبت شده در سامانه بیمارستانی(HIS)

 

ثبت ، پیگیری و ابلاغ اعتبارات طرح تحول نظام سلامت و نظارت بر حسن اجرای برنامه کاهش فرانشیز پرداختی بیماران بستری و سرپایی

 

 دبیرخانه مستقر در این مجموعه:


دبیرخانه کمیته توریع درآمد اختصاصی دانشگاه


دبیرخانه کمیته اقتصاد درمان ، دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستانها


دبیرخانه اجرای سند توسعه درمان استان کرمان


دبیرخانه کمیته پنج نفره دانشگاه و استان در تعیین و ابلاغ تعرفه های بخش خصوصی


عضو در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور


 کمیته فعال در این مجموعه:


 کمیته هم اندیشی با سازمانهای بیمه گر


 کمیته استقرار راهکارهای طبابت بالینی


 عضو در کمیته اقتصاد سلامت دانشگاه


 واحدهای زیر مجموعه:


 واحد بیمه و اقتصاد درمان


 واحد استاندارد و ارزیابی فناوری سلامت


واحد تعرفه و نظام پرداخت