۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

 

 

   کارشناس مسئول:خانم صمدانی

 

 کارشناسان:خانم عربپور-خانم خراسانی

 

 


             شرح وظایف کارشناس مسئول آمار :


    

جمع آوري، کنترل و تجزيه و تحليل اطلاعات آماري از فعاليتهاي بيمارستانهای تحت پوشش دانشگاه و انعكاس در قالب جداول و نمودارها

 

نظارت وکنترل برعملکردکلیه واحدهای آماری بیمارستان هاوموسسات درمانی تحت پوشش

 

 نظارت برحسن اجرای قوانین ودستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع توسط کلیه بیمارستان هاوموسسات درمانی

 

 بازديد دوره ای از بيمارستان های تابعه و ارائه گزارش بازديد همراه با راهكارهاي لازم جهت رفع نواقص و مشكلات به مافوق

 

  تهیه وارائه گزارشات ماهیانه وسالانه از شاخص های آماری کلیه بیمارستان هاو موسسات درمانی تحت پوشش

 

 تجزیه وتحلیل آمار جهت توزیع وتخصیص عادلانه منابع مراقبتی در مناطق مختلف

 

  نظارت بر سيستم HIS بيمارستانهای تابعه

 

 مشارکت در انجام طرحهاي تحقيقاتي کشوری ، منطقه ای و استانی در زمينه آمار

 

 


 

         شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان(مدارک پزشکی):


 

نظارت بر چاپ اوراق پرونده پزشکی در حوزه  فناوری اطلاعات درمان  بمنظور استاندارد سازي آنها و همكاري با گروه هاي تخصصي باليني در طراحي فرم  ها و اوراق تخصصي مدارك پزشكي

 

مشاركت در برگزاري كارگاه هاي آموزشي ضمن خدمت و سمينارهاي مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات درمان 

 

تهيه جزوات آموزشي و ارسال به بخش آمار و فناوری اطلاعات درمان بيمارستانهاي تابعه به منظور ارتقای سطح آگاهي هاي کارکنان

 

 ساماندهي روند فعاليتها به منظور يكسان و استانداردسازي فعالیت های واحد فناوری بخش مدیریت اطلاعات درمان بيمارستانهاي تابعه

 

  برگزاری کمیته مرکزی مدارک پزشکی وبررسی مشکلات بیمارستان های تابعه

 

 بازديد دوره ای از بخش آمار و فناوری اطلاعات درمان  بيمارستانهای تابعه و ارائه گزارش بازديد همراه با راهكارهاي لازم جهت رفع نواقص و مشكلات

 

 راهنمایی در انجام طرح های تحقیقاتی در حوزه درمان

 

نظارت برحسن اجرای قوانین ودستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع توسط کلیه موسسات درمانی