۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

   
  درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی:


این درمانگاه نرسیده به میدان قرنی جنب بانک سامان می باشد در دو نوبت صبح و عصر و با حضور اساتید متخصص و فوق تخصص و دستیاران در رشته های مختلف پذیرای بیماران می باشد و به دنبال استقبال شهروندان محترم از کلینیک بعثت دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت رفاه حال بیماران محترم شعبه ۲ این کلینیک در نوبت بعد از ظهر با حضور اساتید متخصص و فوق تخصص دایر می باشد

 


   

شماره تماس: ۳۲۲۳۵۱۴۶-۰۳۴ و تلفن گویای: ۳۲۲۶۲۵۲۰