۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

آئین نامه های ابلاغی وزارت بهداشت در خصوص راهکارهای طبابت بالینی

 

راهکارهای طبابت بالینی سال95

راهکارهای طبابت بالینی سال96

 راهکارهای طبابت بالینی سال97

 

دستور العملهای تعرفه و بیمه

       گلوبال 94

   اصلاحیه گلوبال 94

 تعرفه بخش خصوصی سال 94

  تعرفه بخش دولتی سال94 

 تعرفه بخش نیمه دولتی سال94

شیوه نامه رسیدگی به اسناد سرپایی

 شیوه نامه رسیدگی به اسناد بستری

   تعرفه مراکز ترک اعتیاد

 ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات

 سقف تعهدات بیمه های پایه به استناد تعرفه بخش دولتی سال 94

 

سال95

 

تعرفه بخش خصصوصی سال95

مصوبه هیات 5نفره بخش خصوصی وخیریه سال95

تعرفه بخش دولتی سال95

تعرفه بخش نیمه دولتی سال95

تعرفه درمانگاهی سال95

دستورالعمل مقیمی

اضافه شدن پنجاه و سه قلم داروی

دستورالعمل پیوند کلیه

دستورالعمل سونوگرافی ناباروری

 

سال96

 

تعرفه بخش دولتی سال96

تعرفه بخش خصوصی سال96

تعرفه بخش غیردولتی سال95

تعرفه بخش خیریه سال96

مصوبات هیات 5نفره تعرفه بخش خصوصی وخیریه سال95

گلوبال سال96

ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات 

دستورالعمل خدمات پرستاری در منزل 

تعرفه درمانگاهی سال96

سال97

 

تعرفه بخش دولتی سال97

تعرفه بخش خصوصی سال95

مصوبات هیات 5نفره بخش خصوصی سال97

تعرفه بخش عمومی غیر دولتی سال97

تعرفه بخش خیریه سال97

گلوبال سال97

دستورالعمل قرارداد با بیمه های تکمیلی جه 10درصد تخت بستری

دستور العمل تمدید بیمه پایه سلامت جهت پناهندگان افاغنه و عراقی در سال جاری